nws_slohello
Novice


nws_slohello

26.09.2012 Obvestilo Organa upravljanja in Skupni tehnični sekretariat

Barbari Repetto, ki je opravljala funkcijo namestnice vodje Skupnega tehničnega sekretariata Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 ter funkcijo vodje sekretariata v prejšnjem programskem obdobju, se iskreno zahvaljujemo za dragoceno sodelovanje. Obveščamo vas, da je z dnem 26.09.2012 Barbara Repetto uradno nastopila delo kot kontrolorka v prvostopenjski kontrolni enoti Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013.

Želimo ji veliko uspeha v njeni nadaljnji karieri.

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo