nws_slohello
Novice


nws_slohello

20.08.2012 Okrožnica Organa upravljanja v zvezi s trajnostjo projekta

Na spletni strani programa - podstran izvajanje projekta - je bila danes (20.08.2012) objavljena Okrožnica Organa upravljanja z dne 14.08.2012 o spoštovanju določil 57. člena (trajnost projekta) Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, spremenjene z Uredbo (EU) št. 539/2010.

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo