nws_slohello
Novice


nws_slohello

27.06.2012 Okrožnica Organa upravljanja v zvezi s postopki javnega naročanja

Na današnji dan (27. junij 2012) je objavljena na spletni strani programa - podstran izvajanje projekta Okrožnica Organa upravljanja v zvezi s postopki javnega naročanja ter Kontrolna lista za postopek oddaje javnega naročila namenjena slovenskim in italijanskim upravičencem.

Od 27. junija 2012 dalje je potrebno uporabljati Kontrolni list za postopek oddaje javnega naročila. Izpolnjen Kontrolni list za postopek oddaje javnega naročila je potrebno priložiti k poročilu upravičenca, ki se ga posreduje prvostopenjski kontroli in sicer vsakokrat, ko so v poročilo vključeni izdatki, povezani z izvedbo postopka javnega naročila.

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo