nws_slohello
Novice


nws_slohello

31.05.2012 Obvestilo o prvem vmesnem poročilu

V zvezi s prvim vmesnim poročilom vodilnega partnerja, ki ga je potrebno, v skladu s 4. točko 6. člena Pogodbe o dotaciji sofinanciranja, posredovati Organu upravljanja do 10.06.2012 vas obveščamo, da v primeru nezmožnosti predložitve, je potrebno Organu upravljanja posredovati dopis podpisan s strani odgovorne osebe vodilnega partnerja, z navedbo:

- seznama vmesnih poročil posameznih upravičencev, ki so bila posredovana prvostopenjski kontroli z datumi predložitve in odgovarjajočimi zahtevanimi izdatki ter kratkim opisom izvedenih projektnih aktivnosti na ravni projekta kot celote

oziroma

- ustrezno utemeljitev nepredložitve vmesnega poročila vodilnega partnerja v predvidenem roku.

Dopis je lahko v nacionalnem jeziku.

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo