nws_slohello
Novice


nws_slohello

28.05.2012 PODPIS POGODBE O DOTACIJI SOFINANCIRANJA MED ORGANOM UPRAVLJANJA PROGRAMA ČEZMEJNEGA SODELOVANJA SLOVENIJA-ITALIJA 2007-2013 IN VODILNIMI PARTNERJI STANDARDNIH PROJEKTOV

Nadaljuje se podpisovanje Pogodb o dotaciji sofinanciranja med Organom upravljanja programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 in vodilnimi partnerjem standardnih projektov - javni razpis št. 02/2009.
V zadnjem mesecu je bilo podpisanih dodatnih 9 pogodb o dotaciji sofinanciranja, tako, da je trenutno skupno podpisanih 30 pogodb.
Zadnje podpisane Pogodbe o dotaciji sofinanciranja:

BIODINET (Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper - Università del Litorale, Centro di Ricerche Scientifiche di Capodistria)
E-SURGERYNET (Regione Veneto – Azienda U.L.S.S. n. 13)
GOTRAWAMA (Univerza v Novi Gorici)
MOTOR (BSC, Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj)
PANGEA (Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper - Università del Litorale, Centro di Ricerche Scientifiche di Capodistria)
PESCA (Comune di Fiumicello)
STUDYCIRCLES (Comitato regionale dell’ENFAP del FVG)
T-LAB (Slovenska turistična organizacija)
TRANSARMON (SDGZ - Slovensko Deželno Gospodarsko Združenje / URES - Unione Regionale Economica Slovena)

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo