nws_slohello
Novice


nws_slohello

28.05.2012 Projekt INNOVAQUA

Dne 11. junija 2012, od 15.00 do 17.30, bo potekal v Dvorani Tiziano Tessitori - Deželni svet Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine (Piazza Oberdan, 5 v Trstu), kick-off meeting standardnega projekta INNOVAQUA - Omrežje za tehnološko inovacijo v ribogojstvu, sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013.

Vabilo-Program

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo