nws_slohello
Novice


nws_slohello

22.05.2012 Nova Navodila in obrazci za poročanje

Na spletni strani programa - del izvajanje projekta - je Organ upravljanja objavil nova Navodila in obrazce za poročanje za upravičence Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013.
Navodila se uporabljajo pri poročanju o izdatkih nastalih po 01.06.2012.

Predvidoma v mesecu juniju 2012 bo Skupni tehnični sekretariat, v sodelovanju s slovensko Info točko, organiziral delavnici, in sicer predvidoma v Vidmu za italijansko govoreče upravičence, v Novi Gorici pa za slovensko govoreče upravičence.
Dodatne informacije o delavnicah bodo objavljene v kratkem.

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo