nws_slohello
Novice


nws_slohello

06.04.2012 Voščilo / Auguri / Wishes

Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 vam vošči Veselo Veliko noč.

Il Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 vi augura Buona Pasqua.

The Cross-Border Cooperation Programme Italy-Slovenia 2007-2013 wishes you Happy Easter.

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo