nws_slohello
Novice


nws_slohello

04.04.2012 Strateški projekt CARSO-KRAS

V četrtek, 12. aprila 2012 ob 11. uri, bo v veliki sejni dvorani Občine Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana, potekala novinarska konferenca strateškega projekta KRAS-CARSO, sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013.

Vanj je vključenih 17 partnerjev, ki so že na drugi polovici svoje poti do oblikovanja aktivnosti, katerih skupni cilj je simbioza med ohranjanjem naravnih danosti, zaščito kulturne dediščine ter omogočanjem kakovostnega bivanja in življenja na Krasu.

V okviru konference, ki jo organizira vodilni partner, Občina Sežana, bodo sogovorniki predstavili rezultate in dosedanji potek dogodkov ter vizijo za v prihodnje.

Vabilo


Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo