nws_slohello
Novice


nws_slohello

30.03.2012 Strateški projekt ICON

V okvriru aktivnosti predvidene v WP5 (aktivnosti marketinga območja) strateškega projekta ICON - Konkurenčnost MSP - Inovativnost in kooperativno podjetništvo, so bile izvedene nekatere študije sektorjev ter kasneje objavljene na spletni strani le-tega.

Dokumentacijo si lahko ogledate na sledeči povezavi:
http://www.icon-project.eu/documentation.aspx

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo