nws_slohello
Novice


nws_slohello

27.01.2012 Projekt TIP

Na sedežu družbe SDAG, avtocestnega terminala v Gorici, je 20. januarja 2012 potekalo začetno srečanje projekta TIP, Transborder Integrated Platform / Piattaforma Integrata Transfrontaliera / Čezmejna integrirana platforma, pri katerem ima družba SDAG vlogo Vodilnega partnerja. K pripravi in izvajanju tega triletnega standardnega projekta, ki se sofinancira v okviru razpisa 02/2009 Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 v skupni vrednosti 1.326.990,00 je pristopilo 10 partnerjev iz različnih delov upravičenega območja, in sicer pet italijanskih partnerjev (družba SDAG, Občina Gorica, Družba Autovie Venete, Centralni direktorat za infrastrukturo, mobilnost, prostorsko načrtovanje in javna dela Avtonomne dežele Furlanija Julijska krajina in družba Log System Scarl) ter pet partnerjev s slovenske strani (Občina Šempeter-Vrtojba, RRA Severne Primorske, DARS, Slovenske železnice in Ministrstvo za promet Republike Slovenije). Namen projekta je pripraviti načrte za infrastrukturo, ki bo omogočila usklajeno in poenoteno delovanje avtocestnih terminalov v Gorici in Vrtojbi ter povezavo med avtocestnim odsekom Villesse-Gorica in hitro cesto Vrtojba-Razdrto ter slovenskim in italijanskim železniškim omrežjem.
Na začetnem srečanju so partnerji opredelili posamezne dejavnosti projekta ter tudi uradno otvorili projekt skupnega načrtovanja, imenovali so odgovorne osebe za posamezni delovni sklop ter ustanovili Odbor za strokovno koordinacijo.

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo