nws_slohello
Novice


nws_slohello

18.11.2011 Strateški projekt TRANS2CARE

21. novembra 2011, s pričetkom ob 15. uri, bo potekala v Narodnem domu v Trstu (via Fabio Filzi 14) uvodna konferenca strateškega projekta TRANS2CARE - Transregionalno omrežje za inovacijo in prenos tehnološkega znanja za izboljšanje zdravstva, sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013.

Vabilo in program

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo