nws_slohello
Novice


nws_slohello

14.10.2011 Informativni dnevi - delavnice

rep aud ud.JPG

Organ upravljanja in Skupni tehnični sekretariat Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013, v sodelovanju s Slovensko info točko in ostalimi programskimi parterji, pripravlja vrsto informativnih dnevov oz. delavnic, ki bodo namenjeni predvsem upravičencem.
Dogodki, ki bodo potekali sredi novembra 2011 v različnih krajih upravičenega območja programa oz. na območju Republike Slovenije, Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine, Dežele Veneto in Dežele Emilia-Romagna, bodo namenjeni različnim temam, predvsem spremljanju in poročanju, arhiviranju dokumentacije, upravičenosti izdatkov, ukrepom informiranja in obveščanja na ravni projekta.
Posebna pozornost bo namenjena izvajanju postopkov javnega naročanja, saj bo vsaj eno specifično informativno srečanje namenjeno omenjeni tematiki.
Podrobnejše informacije o aktivnostih in dogodkih bodo objavljene na uradnih spletnih straneh Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 in bodo posredovane s strani vodilnih partnerjev projektov upravičencem.

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo