nws_slohello
Novice


nws_slohello

27.07.2011 Podpis Pogodbe o dotaciji sofinanciranja med Organom upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 in Vodilnim partnerjem strateškega projekta TRANS2CARE

Izvajane aktivnosti Programa se nadaljuje s podpisom Pogodbe o dotaciji sofinanciranja med Organom upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 in vodilnim partnerjem projekta TRANS2CARE- Transregional Network for Innovation and Technology Transfer to Improve Health Care (Transregionalno omrežje za inovacijo in prenos tehnološkega znanja za izboljšanje zdravstva), predloženega v okviru razpisa za strateške projekte št. 01/2009, Univerza v Trstu / Università degli Studi di Trieste.

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo