nws_slohello
Novice


nws_slohello

26.07.2011 Obvestilo o novem roku za predložitev poročil vodilnih partnerjev in projektnih partnerjev strateških projektov prvostopenjskim kontrolnim enotam

V skladu s prošnjo vodilnih partnerjev strateških projektov, z namenom omogočiti doseganje planirane porabe sredstev in predložiti Evropski komisiji zahtevke za plačilo za leto 2011 v skladu z 93. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 s spremembami in dopolnitvami, vas Organ upravljanja, po dogovoru z odgovornimi osebami prvostopenjskih kontrolnih enot (FLC) v Sloveniji in Italiji, obvešča, da je določen nov rok za predložitev poročil vseh upravičencev, t.j. 23.09.2011.

Da bi prvostopenjskim kontrolorjem omogočili izvajanje vseh potrebnih postopkov za izdajo izjav o potrjenih izdatkih, vas prosimo, da kontrolorjem predložite skrbno in natančno pripravljeno popolno dokumentacijo s prilogami.


Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo