nws_slohello
Novice


nws_slohello

26.05.2011 Javni razpis št. 02/2009 - Upravičeni projektni predlogi uvrščeni v postopek ocenjevanja kakovosti / neupravičeni projektni predlogi - Prednostna naloga 2

Na spletni strani programa "Javni razpisi" objavljamo posodobljen seznam projektnih predlogov predloženih v okviru javnega razpisa za standardne projekte št. 02/2009, na podlagi odločitve Nadzornega odbora Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013, sprejete na 21. dopisni seji Nadzornega Odbora. Seznam vsebuje upravičene vloge uvrščene v nadaljnji postopek ocenjevanja kakovosti in neupravičene vloge - Prednostne naloge 2.

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo