nws_slohello
Novice


nws_slohello

09.05.2011 NOVI NAČINI POSREDOVANJA INFORMACIJ ORGANOV PRISTOJNIH ZA UPRAVLJANJE PROGRAMA

19.04.2011
Da bi zagotovili učinkovit odziv na vprašanja potencialnih upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 ter z namenom določitve načina upravljanja in sledljivosti posredovanja informacij s strani organov Programa vas obveščamo, da bodo z dnem 19. aprila 2011, veljali naslednji načini posredovanja informacij.

OU in STS zagotavljata, da bo pripravljen pisni odgovor po elektronski pošti, in sicer v roku 48 delovnih ur, oziroma v primerih, ki jih določijo organi Programa, bodo vprašanja in odgovori objavljeni na uradni spletni strani www.ita-slo.eu v delu FAQ.

Informacije/pojasnila/vprašanja v okviru uradnih ur dobite:


POSREDOVANJE INFORMACIJ

PO TELEFONU

SKUPNI TEHNIČNI SEKRETARIAT
Ponedeljek - četrtek: 09.30 - 13.00
petek: 09.30 - 12.00
+39-040-377 5973 italijanski jezik
+39-040-377 5978 slovenski jezik


ORGAN UPRAVLJANJA
Ponedeljek - četrtek: 15.00 - 16.00
+39-040-377 5924
+39-040-377 5974


PO ELEKTRONSKI POŠTI

informacije v zvezi z odprtimi razpisi

druge informacije


PO FAKSU
+39-040-3775907


Morebitne spremembe, ki bi bile potrebne za izboljšanje organizacije asistenco, podporo in svetovanje uporabnikom, bodo objavljene na uradni spletni strani programa www.ita-slo.eu in veljajo naslednji dan po objavi.

POMEMBNO
Ne prevzemamo odgovornosti za informacije, ki so posredovane iz drugih virov in so pridobljene na način, ki je drugačen od zgoraj navedenega.
Prav tako ne prevzemamo odgovornosti za kakršnekoli informacije, posredovane prek komunikacijskih kanalov, ki niso uradni.


Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo