nws_slohello
Novice


nws_slohello

14.04.2011 Številen obisk informativnega dneva o Javnem razpisu za predložitev standardnih projektov – sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju št. 03/2011

13.04.11 Inforday call No. 03/3011 AUDIENCE

Organizatorji informativnega dneva, ki je potekal po objavi Javnega razpisa za predložitev standardnih projektov – sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju št. 03/2011, so izjemno zadovoljni s številnim obiskom in z izkazanim zanimanjem udeležencev.
Številna udeležba– več kot 250 prisotnih – je poplačala za trud vložen v dosego skupnega dogovora med partnerji Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013, ki je omogočil pospešitev postopkov odločanja v okviru Programa in nadaljnje izvajanje in upravljanje programa.
Dogodka so se udeležili tudi predstavniki Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine in Republike Slovenije.
V okviru dogodka so bili predstavljeni javni razpis, razpisni pogoji in dokumentacija za prijavitelje. Ti so v zaključnem delu izkazali svoje zanimanje s številnimi vprašanji.
Za razliko od prejšnjih javnih razpisov, tokrat upravičeno območje obsega izključno območja ob meji med Slovenijo in Italijo. Za Republiko Slovenijo so to statistične regije Obalno-kraška, Goriška in Gorenjska, za deželo Furlanijo Julijsko krajino pa Tržaška, Goriška in Videmska pokrajina.
Skupna vrednost razpoložljivih sredstev v okviru javnega razpisa št. 03/2011 znaša nekaj nad 17,5 milijonov EUR. Rok za predložitev projektnih predlogov, ki se uvrščajo v eno izmed treh prednostnih nalog Programa, je 25. maj 2011.

Power point predstavitve na informativnem dnevu (v italijanskem jeziku):

1. predstavitev Javnega razpisa za predložitev standardnih projektov – sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju št. 03/2011
2. predstavitev razpisne dokumentacije – priloge k javnemu razpisu št. 03/2011

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo