nws_slohello
Novice


nws_slohello

05.04.2011 Strateški projekt JEZIK-LINGUA

V sklopu strateškega projekta “JEZIK-LINGUA: Večjezičnost kot bogastvo in vrednota čezmejnega slovensko-italijanskega območja”, ki je sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013, so konec leta 2010 pričeli z novimi aktivnostimi za promocijo večjezičnosti in spodbujanje literarne produkcije na obmejnem območju med Slovenijo in Italijo.Tiskovna KP LINGUAJEZIK

Pričeli so s predstavitvijo strateškega projekta na novinarski konferenci in odprtjem “Spominske sobe” v Osrednji knjižnici 'Srečka Vilharja' ter “Info-knjige” v Kopru-Capodistria. Dogodka, ki predstavljata pomemben mejnik pri valorizaciji italijanske literarne kulture v Republiki Sloveniji, so se udeležili slovenski in italijanski predstavniki oblasti.

Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Koper-Capodistria je v starem mestnem jedru Kopra (Župančičeva 26) vzpostavila info-točko "Info-knjiga" za promocijo publikacij, ki jih izdaja italijanska narodna skupnost in promocijskih materialov izdelanih v okviru strateškega projekta.

Osrednja knjižnica 'Srečko Vilhar' Koper-Capodistria v “Spominski sobi” hrani italijanska klasična dela, razglašena za kulturni spomenik državnega pomena.

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo