nws_slohello
Novice


nws_slohello

09.03.2011 URADNA POTRDITEV DOGOVORA MED PROGRAMSKIMI PARTNERJI

Po doseženem dogovoru med partnerji Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija, je Organ Upravljanja 3. marca 2011 sklical 19. dopisno sejo Nadzornega Odbora, ki se je zaključila 8. marca 2011 s sprejetjem vseh točk dnevnega reda. Nadzorni odbor je sprejel sklep o prerazporeditvi sredstev z namenom sofinanciranja prvega upravičenega projekta na prednostni lestvici za posamezno prednostno nalogo, ki ni bil sofinanciran zaradi nezadostnih sredstev v okviru Javnega razpisa za predložitev strateških projektov št. 01/2009 (Prednostna naloga 1 – INTERBIKE, Prednostna naloga 2 - TRANS2CARE, Prednostna naloga 3 - OPENMUSEUM).

Nadzorni odbor je potrdil tudi besedilo Javnega razpisa za predložitev standardnih projektov – sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju št. 03/2011 in Organu upravljanja naročil, da ga v sodelovanju s Skupnim tehničnim sekretariatom objavi v roku 30 dni od zaključka zgoraj navedene dopisne seje.

V okviru dopisne seje je Nadzorni odbor ratificiral seznam projektnih predlogov predloženih v okviru javnega razpisa za standardne projekte št. 02/2009, ki vključuje upravičene vloge uvrščene v nadaljnji postopek ocenjevanja kakovosti, neupravičene vloge in vloge, ki so upravičene z zadržkom. Za slednje je predviden dodatni postopek.

Nazadnje je Nadzorni odbor sprejel sklep o preložitvi objave javnega razpisa za male projekte, za katerega se bo sofinanciranje zagotovilo iz preostanka sredstev in sicer iz sredstev, ki bodo pri izvajanju ostalih javnih razpisov ostala neporabljena.

Priloga: Ratificiran seznam projektnih predlogov - javni razpis št. 02/2009


Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo