nws_slohello
Novice


nws_slohello

22.02.2011 Strateški projekt KNOW US

18. februarja 2011 je na Univerzi Ca' Foscari v Benetkah potekal “kick-off meeting” strateškega projekta KNOW US, ki je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 in pri katerem sodeluje 16 projektnih partnerjev iz Republike Slovenije, Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine, Dežele Emilie-Romagne in Dežele Veneto. »Unità di Progetto Ricerca e Innovazione« Dežele Veneto nastopa kot vodilni partner projekta.

V okviru dogodka, ki se ja pričel z uvodnimi pozdravi predstavnikov oblasti, so predavatelji strateški projekt predstavili iz administrativnega, računovodskega in znanstvenega vidika.

Sodelujoči so poudarili, da je projekt namenjen soustvarjanju znanja ter povezovanju univerz s sistemom majhnih in srednjih podjetij, razvoju ter preizkušanju učinkovitih metodologij za izdelavo strateških načrtov za podjetja in ustanovitvi čezmejne šole podjetniške inovativnosti.

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo