nws_slohello
Novice


nws_slohello

10.01.2011 Srečanja v okviru strateških projektov SHARED CULTURE in SIGMA 2

Novinarska konferenca in predstavitev dosežkov strateškega projekta Shared Culture

V Kopru-Capodistria sta v mesecu decembru 2010 potekali novinarska konferenca in predstavitev projekta Shared Culture, ki je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 in katerega cilj je poleg proučevanja skupne zgodovine na območju Slovenije, Veneta in Furlanije Julijske krajine, tudi prenova palače Baseggio oziroma palače Vida, bolj znane kot stara Borilnica.
V palači bo sedež Meduniverzitetnega centra za beneško zgodovino in kulturno dediščino. Palača je spomenik lokalnega pomena, podana pa je bila tudi že vloga za razglasitev le-te za spomenik državnega pomena.
Kot je na predstavitvi povedal dr. Darko Darovec, direktor UP ZRS, je v slovenskem kulturnem prostoru dolgo veljalo, da je beneška kultura nekaj tujega, medtem ko za avstrijsko to ne drži, in ena od nalog projekta je tudi premostiti tovrstne slovenske mite. V okviru projekta dokazujejo, da je beneška kultura pomembno sooblikovala slovensko identiteto.
Projekt je nastajal nekaj let, pomembno pa bo prispeval k prenovi kulturne dediščine mestnega jedra. Zaključene so bile arheološke raziskave, med konservatorskimi deli pa so na stenah odkrili več zanimivih poslikav družine Tiepolo, ki je bila konec 17. in v začetku 18. stoletja lastnica palače. V prihodnje bodo poiskali podatke v arhivih pred tem obdobjem.

Shared Culture

Istočasno potekajo tudi raziskave, s katerimi skušajo pojasniti zgodovino stavbe in okolice. Partnerja Univerza v Benetkah in Univerza v Vidmu sta že začela z raziskavami arhivskega gradiva o beneški kulturi, tako koprskega območja, kot tudi arheoloških najdišč Altino in Concordia Sagittaria, ki sodita med raziskovana območja projekta. Tudi v prihodnje bodo iskali podatke v arhivih in obstoječi literaturi, digitalizirali in analizirali gradivo, ter ga tudi digitalno arhivirali, da bo tako dostopno javnosti.
Prenova Borilnice bo zaključena do leta 2012, z Meduniverzitetnim centrom za beneško zgodovino in kulturno dediščino, bo to nova palača, kjer bo svoje prostore imelo Znanstveno raziskovalno središče Univerze na Primorskem, ter Zgodovinski inštitut, Jezikoslovni inštitut in Inštitut za dediščino Sredozemlja.


Predstavitev rezultatov strateškega projekta SIGMA 2

V Kopru-Capodistria je decembra v okviru projekta SIGMA2 potekala predstavitev rezultatov 1. sezone spremljanja oljčne muhe.
V uvodnem delu je dr. Maja Podgornik (predstavnica VP - Univerza na Primorskem, Znanstveno - raziskovalno središče Koper) udeležencem predstavila projekt SIGMA2. Izpostavljeni so bili cilji projekta, sodelujoči partnerji ter delitev dela na posamezne sklope. Poseben poudarek je namenila aktivnosti 2. delovnega sklopa z naslovom »Vzpostavitev in nadgradnja mreže za fitosanitarni monitoring« in delom, ki potekajo na tem področju. Nato je Matjaž Jančar (predstavnik PP 1 - Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica) podrobneje razložil razvojni krog, škodljivost in načine zatiranja oljčne muhe (Bactrocera oleae Gmelin). Pripravil je tudi statistične podatke za dolgoletna povprečja pojavnosti oljčne muhe in razložil specifičnosti mediteranskega podnebja, ki zelo močno vpliva na številčnost škodljivke. Na koncu je še Urška Klančar (VP) predstavila potek dela na terenu oziroma izvajanje monitoringa oljčne muhe v sezoni 2010. Statistično je razčlenila pridobljene rezultate in jih primerjala z rezultati ostalih partnerjev.

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo