nws_slohello
Novice


nws_slohello

23.12.2011 Voščilo / Auguri / Wishes

Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 vam vošči Vesel Božič in Srečno Novo Leto.

Il Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 vi augura Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

The Cross-Border Cooperation Programme Italy-Slovenia 2007-2013 wishes you Merry Christmas and Happy New Year.

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo