nws_slohello
Novice


nws_slohello

09.12.2010 Strateški projekt SHARED CULTURE

16. decembra 2010 se bosta v Kopru/Capodistria odvijali novinarska konferenca in predstavitev dosežkov prvega leta izvajanja strateškega projekta SHARED CULTURE - Strateški projekt za poznavanje in dostopnost skupne kulturne dediščine, ki je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013.
Novinarska konferenca se bo pričela ob 11.00 na sedežu Mestne občine Koper, sejna soba (pritličje), Verdijeva 10. Predstavitev dosežkov bo potekala od 14.00 na sedežu Skupnosti Italijanov "Santorio Santorio" Koper, palača Gravisi, OF 10.

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo