nws_slohello
Novice


nws_slohello

10.12.2010 Strateški projekt SIGMA 2

17. decembra 2010 s pričetkom ob 17.00 se bo v Kopru/Capodistria v dijaškem domu na Cankarjevi 5, odvijala predstavitev rezultatov 1. sezone spremljanja oljčne muhe v sklopu strateškega projekta SIGMA2 - Čezmejna mreža za sonaravno upravljanje okolja in biotske raznovrstnosti, ki je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013.

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo