nws_slohello
Novice


nws_slohello

Barcolana 201011.10.2010 Množičen obisk predstavitvene stojnice na prireditvi »BARCOLANA«

Tudi na letošnji predstavitvi Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 v okviru prireditve »BARCOLANA« beležimo množičen obisk in veliko zanimanje za Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013. Promocijsko in informativno gradivo s predstavitvijo programskega območja, prednostnih nalog in ciljev Programa je bilo na voljo na predstavitveni stojnici na trgu Unità d’Italia v Trstu, od 6. do 10. oktobra 2010. Obiskovalci so izpolnili vprašalnike, ki omogočajo pridobivanje povratnih informacij o poznavanju Programa.
Brezplačno predstavitev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italia 2007-2013 na skupni stojnici z Agencijo Turismo FVG, CORECOM in Programom INTERREG IV Italija-Avstrija je omogočila Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina.


Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo