nws_slohello
Novice


nws_slohello

P103066020.09.2010 Velik obisk predstavitvene stojnice na prireditvi » FRIULI DOC«

Tudi na letošnji predstavitvi v okviru prireditve »FRIULI DOC« beležimo množičen obisk in veliko zanimanje za Program čezmejnega Slovenija-Italija 2007-2013. Promocijsko in informativno gradivo s predstavitvijo ciljev Programa je bilo na voljo na predstavitveni stojnici na trgu San Giacomo v Vidmu, od 16. do 19. septembra 2010. Obiskovalci so izpolnili več kot 200 vprašalnikov, ki omogočajo pridobivanje povratnih informacij o poznavanju Programa.

Brezplačno predstavitev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italia 2007-2013 na skupni stojnici je omogočila Deželna agencija za razvoj podeželja (»Agenzia regionale per lo sviluppo rurale« - ERSA) Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine.

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo