nws_slohello
Novice


nws_slohello

26.07.2010 Strateški projekt JEZIKLINGUA

Progetto strategico JEZIKLINGUA - subsidy contract

V ponedeljek, 26. julija 2010 sta v Trstu, na sedežu Organa upravljanja, v prostorih Glavne direkcije za mednarodne in evropske odnose Avtonomne Dežele Furlanije Julijske krajine, pogodbo o dotaciji sofinanciranja med Organom upravljanja in vodilnim parterjem podpisala Laura Comelli in Bruna Dorbolo', odgovorna oseba CZZ “JEZIK-LINGUA”, vodilni partner strateškega projekta z akronimom “JEZIKLINGUA” predloženega v okviru javnega razpisa za strateške projekte št. 01/2009.

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo