nws_slohello
Novice


nws_slohello

06.08.2010 Novi programski dokumenti

V delu spletne strani “programski dokumenti” so objavljeni obrazci za strateške projekte predložene v okviru javnega razpisa št. 1/2009 in sicer:

dvojezični obrazci za poročanje LP;
dvojezični obrazci za poročanje PP;
• Objavljamo navodila za poročanje za upravičence Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 v slovenskem jeziku, ki obsegajo navodila za slovenske VP in PP. Slednja bodo del skupnega dvojezičnega priročnika za vse VP in PP, ki bo objavljen konec naslednjega tedna.
navodila in obrazci za poročanje za upravičence Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 v slovenskem jeziku;
navodila in obrazci za poročanje za upravičence Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 v italijanskem jeziku;
revizijske sledi – obrazci v italijanskem jeziku;
navodila za zagotavljanje revizijskih sledi za upravičence Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 v italijanskem jeziku;
priročnik celostne grafične podobe z navodili za oblikovanje publikacij in gradiv za informiranje in obveščanje javnosti o projektih ter
priloga 1
priloga 2
• dvojezični zahtevek za izplačilo predplačila iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).


Gradivo je v fazi prevajanja in usklajevanja, zato so možne naknadne dopolnitve in manjše spremembe besedil. Obvestili vas bomo o morebitnih spremembah oz. končni verziji obrazcev in priročnikov. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo