nws_slohello
Novice


nws_slohello

30.07.2010 Več kot 150 udeležencev na Delavnici o poročanju, informiranju ter obveščanju

V Vidmu je včeraj potekala delavnica o poročanju, informiranju ter obveščanju, ki jo je Organ upravljanja - ta deluje v okviru Glavne direkcije za mednarodne in evropske odnose Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine - organiziral v sodelovanju s Skupnim tehničnim sekretariatom.

V sklopu delavnice, namenjene predvsem vodilnim in projektnim partnerjem strateških projektov sofinanciranih v okviru javnega razpisa št. 01/2009, so bili predstavljeni obrazci za poročanje in predložitev zahtevkov za izplačilo ter arhiviranje projektne dokumentacije. Ob zaključku je bila prikazana tudi Celostna grafična podoba s smernicami za izdelavo informativnih in oglaševalnih gradiv o projektih.

Zaradi velikega zanimanja, ki so ga s številnimi vprašanji ob koncu vsake predstavitve izkazali sodelujoči – na delavnici je sodelovalo več kot 150 udeležencev –, sta v mesecu septembru predvideni še dve delavnici, v Deželi Veneto in v Sloveniji, na katerih bodo podrobneje predstavljene tudi dodatne vsebine. Izvedba delavnic se sofinancira v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013.

Gradivo z delavnice (Power Point predstavitve)

29.07.2010 Udine Training Session 1

29.07.2010 Udine Training Session 2


Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo