nws_slohello
Novice


nws_slohello

21.07.2010 Delavnica v Vidmu: poročanje, zahtevki za izplačila, informiranje in obveščanje

Po tematskih delavnicah o javnem naročanju, ki sta potekali v Sloveniji in Italiji, Organ upravljanja Programa v sodelovanju s Skupnim tehničnim sekretariatom, pripravlja novo delavnico namenjeno predvsem vodilnim in projektnim partnerjem strateških projektov predloženih v okviru javnega razpisa št. 01/2009. Delavnica se bo odvijala v Vidmu, v Dvorani Dežele Furlanije Julijske krajine (via Sabbadini 31).

Informativni in izobraževalni dogodek, ki bo potekal 29. julija 2010 s pričetkom ob 10. uri in zaključkom ob približno 13.30, je namenjen upravičencem z namenom lažjega izvajanja projekta. Glede na približujoči se rok za oddajo 1. vmesnega poročila, ki je predviden v Pogodbi o dotaciji sofinanciranja med Organom upravljanja in vodilnim partnerjem, želi prispevati k hitri in pravilni pripravi poročil ter k pravilnemu izpolnjevanju zahtev o informiranju in obveščanju javnosti o projektih.

Predstavljeni bodo obrazci za poročanje in predložitev zahtevkov za izplačilo ter zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti o projektnih aktivnostih.

V mesecu septembru sta predvideni še dve novi delavnici, v Novi Gorici (Slovenija) in Benetkah (Italija), na katerih bodo podrobneje predstavljene tudi ostale vsebine, kot so: spremembe pri projektu, vračila neupravičeno izplačanih izdatkov oz. nepravilnosti, izvajanje prvostopenjske kontrole in revizije.

Na delavnici bo zagotovljeno simultano tolmačenje v slovenski in italijanski jezik.

Udeležba je brezplačna. Izvedba delavnice se sofinancira v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013.

Vljudno vas prosimo, da se zaradi učinkovitejše organizacije na delavnico prijavite in izpolnjeno ter podpisano prijavnico pošljete na naslov oz. posredujete po faksu na številko +39 040 377 5907, najkasneje do 26. julija 2010.

Program delavnice

Prijavnica
.doc
.pdf

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo