nws_slohello
Novice


nws_slohello

16.07.2010 Podpis Pogodbe o dotaciji sofinanciranja med Organom upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 in Vodilnimi partnerji strateških projektov

Trieste, 15.07.2010 - ADRIA-A SUBSIDY CONTRACT

Izvajane aktivnosti Programa se nadaljuje s podpisom Pogodb o dotaciji sofinanciranja med Organom upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 in Vodilnimi partnerji projektov predloženih v okviru razpisa za strateške projekte št. 01/2009.

Dne 15.07.2010 je v Trstu, v prostorih Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine, Glavne direkcije za mednarodne in evropske odnose, potekal podpis druge Pogodbe o dotaciji sofinanciranja in sicer s strani ge. Laure Comelli, odgovorne osebe Organa upravljanja programa in veleposlanika, g. Gerharda Pfanzelterja, zastopnika in glavnega tajnika pri »Iniziativa Centro Europea« INCE (»Central European Initiative«), ki je vodilni partner strateškega projekta z akronimom »ADRIA A«.

Isti dan so Pogodbe o dotaciji sofinanciranja podpisali tudi vodilni partnerji projektov »SHARED CULTURE« in »SIGMA 2«.

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo