nws_slohello
Novice


nws_slohello

05.07.2010 Strateški projekt SIGMA2

Strateški projekt "Čezmejna mreža za sonaravno upravljanje okolja in biotske raznovrstnosti" SIGMA2 sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Vabimo vas na tiskovno konferenco strateškega projekta SIGMA 2 ki bo v torek, 6. julija, 2010 ob 11. uri na sedežu Univerze na Primorskem Znanstveno- raziskovalnega središča Koper, Garibaldijeva 1, 6000 Koper.

Vsebina tiskovne konference:

- Uvodni pozdrav
- Predstavitev projekta
- Predstavitev partnerjev
- Vprašanja

rosimo, da potrdite vašo udeležbo na elektronski naslov:

Vabilo

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo