nws_slohello
Novice


nws_slohello

30.06.2010 9. SEJA NADZORNEGA ODBORA PROGRAMA ČEZMEJNEGA SODELOVANJA SLOVENIJA-ITALIJA 2007-2013

Bohinjska Bistrica. 9. seja Nadzornega odbora Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013, ki je potekala v Bohinjski Bistrici, 29. junija 2010, se je zaključila z odložitvijo odločanja o osrednjih točkah dnevnega reda.
Nasprotujoča stališča članov Nadzornega odbora niso privedla do potrebnega soglasja za potrditev Javnega razpisa za predložitev standardnih projektov za ožje kopensko območje št. 03/2010. Nadzorni odbor ni potrdil niti seznama standardnih projektov (javni razpis št. 02/2009), ki so že prestali preverjanje administrativne ustreznosti in upravičenosti, kar je podlaga za posredovanje vlog v postopek ocenjevanja kakovosti. Seja Nadzornega odbora je bila nato prekinjena.
V skladu s pobudo predstavnika Evropske komisije, je v drugi polovici meseca julija 2010 predvideno srečanje, ki naj bi pripomoglo k odpravi interpretacijskih ovir, ki onemogočajo nadaljnje izvajanje predvidenih aktivnosti programa.

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo