nws_slohello
Novice


nws_slohello

28.04.2010 Javni razpis za predložitev strateških projektov št. 1/2009: Objavljamo končne prednostne lestvice projektnih predlogov

21. aprila 2010 se je deželna vlada Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine s sklepom št. 765 seznanila z odločitvami Nadzornega odbora programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013, ki je na 16. dopisni seji odobril dokončne prednostne lestvice projektnih predlogov, predloženih v okviru javnega razpisa št 01/2009. Prednostne lestvice so danes objavljene v Deželnem uradnem listu (BUR) FJK št. 17.

Končna razvrstitev projektnih predlogov
Končne prednostne lestvice projektnih predlogov, ki so administrativno ustrezni in kakovostno ocenjeni
Sofinancirani projekti

Prednostna naloga 1
Prednostna naloga 2
Prednostna naloga 3

Končne prednostne lestvice projektnih predlogov, ki so administrativno ustrezni in kakovostno ocenjeni
Projekti, ki ne bodo sofinancirani zaradi pomanjkanja sredstev

Prednostna naloga 1
Prednostna naloga 2
Prednostna naloga 3

Seznami projektnih predlogov, ki so administrativno ustrezni, vendar v postopku ocenjevanja kakovosti niso dosegli minimalnega števila točk, kot je predvideno v poglavju 4 javnega razpisa št. 1/2009 in/ali niso dosegli 50%+1 točke predvidene v delu B
Prednostna naloga 1
Prednostna naloga 2
Prednostna naloga 3

Seznami projektnih predlogov, ki so administrativno NEUSTREZNI
Prednostna naloga 1
Prednostna naloga 2
Prednostna naloga 3

Seznami projektnih predlogov, ki so administrativno NEUSTREZNI: z navedbo razlogov za zavrnitev/zavržbo
Prednostna naloga 1
Prednostna naloga 2
Prednostna naloga 3

Celotna dokumentacija je dostopna tukaj

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo