nws_slohello
Novice


nws_slohello

17.03.2010 OBVESTILO

Na podlagi sklepa 15. dopisne seje Nadzornega odbora programa in v skladu z 12. poglavjem Javnega razpisa za predložitev standardnih projektov št. 02/2009, vas obveščamo, da je prišlo do naslednjih sprememb:

Odgovorna oseba za izvedbo postopka:

Laura Comelli, , Skupni organ upravljanja programa

Odgovorna oseba za ocenjevanje:

mag. Iztok Škerlič, Vodja Skupnega tehničnega sekretariata programa

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo