nws_slohello
Novice


nws_slohello

11.02.2010 OBVESTILO

Dne 10. februarja 2010 je potekala v Novi Gorici seja Nadzornega odbora Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013.
Na seji so bile obravnavane vse vsebine na dnevnem redu, vključno s točko, ki se je nanašala na prednostne lestvice ocenjenih projektnih predlogov v okviru javnega razpisa za predložitev strateških projektov št. 01/2009.
V skladu s predvidenim v 4. točki navedenega javnega razpisa in po sklepu Nadzornega odbora bodo prijavitelji z uradnim dopisom obveščeni o rezultatih ocenjevanja.
Po zgoraj omenjenem obvestilu bodo v Uradnem listu Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine in na spletni strani programa www.ita-slo.eu objavljene prednostne lestvice ocenjenih projektnih predlogov in navedba projektov izbranih za sofinanciranje. Objavljen bo tudi seznam zavrnjenih/zavrženih vlog.

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo