nws_slohello
Novice


nws_slohello

24.12.2009 Obvestilo

Dne 22. decembra 2009 je potekala v Benetkah 8. seja Nadzornega odbora Programa Čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013. Na seji so bile obravnavane vse točke na dnevnem redu, vključno s točko, ki se je nanašala na lestvico ocen projektnih predlogov, predloženih v okviru javnega razpisa za predložitev strateških projektov št. 01/2009.
Skupni tehnični sekretariat je predstavil omenjeno lestvico, kot izhaja iz zaključenega postopka ocenjevanja v skladu s Priročnikom za ocenjevanje strateških in standardnih projektov. Lestvice so sicer partnerji programa predhodno obravnavali in se z le-temi strinjali tudi na sestanku Čezmejne skupine za koordinacijo (Cross Border Cooperation Team) dne 17. decembra 2009. Omenjena skupina je bila ustanovljena v skladu z Operativnim programom z nalogo podpore odločitvam Nadzornega odbora.
Odsotnost nekaterih italijanskih članov z glasovalno pravico na seji nadzornega odbora, so prisotni sprejeli z razočaranjem, so se pa strinjali, da Republika Slovenija kot sledeča predsedujoča, skliče sejo Nadzornega odbora v januarju 2010.
Enako stališče je zastopal tudi predstavnik Evropske komisije, ki je, kot je to običajno, prisostvoval na seji.

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo