nws_slohello
Novice


nws_slohello

16.12.2009 OBVESTILO

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine (Bolletino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia) št. 50 z dne 16. decembra 2009 objavljen Javni poziv za izbor 6 sodelavcev v okviru Skupnega tehničnega sekretariata Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013.

Vloge, pripravljene v skladu s pozivom, je potrebno skupaj z zahtevanimi prilogami posredovati na naslov pristojnega organa, navedenega v omenjenem pozivu do 18. januarja 2010.

V nadaljevanju je dostopna dokumentacija (samo v italijanskem jeziku):

- Poziv
- Priloga A: Obrazec vloge
- Priloga B: Življenjepis (obrazec euroPass)

Kontakt: Predsedstvo dežele – Direktorat za mednarodne odnose in odnose z EU – Služba za odnose z EU in evropsko integracijo – e-pošta:

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo