nws_slohello
Novice


nws_slohello

30.11.2009 Javni razpis za predložitev strateških projektov št. 01/2009 - Poziv v okviru druge stopnje postopka

Javni razpis za predložitev strateških projektov št. 1/2009 Poziv v okviru druge stopnje postopka: objavljen seznam projektnih predlogov z navedbo rezultatov ocenjevanja administrativne ustreznosti in upravičenosti ter seznam zavrnjenih/zavrženih projektnih predlogov.

Skupni upravni odbor Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 je odobril seznam ocenjenih projektnih predlogov strateških projektov, ki so bili administrativno ustrezni in upravičeni.

V nadaljevanju je po prednostnih nalogah dostopen seznam projektnih predlogov uvrščenih v postopek ocenjevanja kakovosti in seznam neupravičenih projektnih predlogov. Navedeni seznam je dostopen tudi v delu "Javni razpisi". Prijavitelji zavrnjenih/zavrženih projektnih predlogov bodo pisno obveščeni o rezultatih ocenjevanja z navedbo razlogov za zavrnitev/zavržbo.

Naloži seznam projektnih predlogov uvrščenih v postopek ocenjevanja kakovosti in seznam neupravičenih projektnih predlogov (Javni razpis št. 1/2009)

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo