nws_slohello
Novice


nws_slohello

19.11.2009 Obvestilo prijaviteljem in partnerjem strateških projektnih predlogov v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013.

Skupni tehnični sekretariat zaključuje preverjanje administrativne ustreznosti in upravičenosti vlog, prispelih v okviru Javnega razpisa za predložitev strateških projektov št. 01/2009 - Poziv v okviru druge stopnje postopka. Postopek preverjanja se bo zaključil s potrditvijo seznama vlog na dopisni seji Nadzornega odbora Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 predvidoma med 18.11.2009 in 25.11.2009. Po potrditvi s strani Nadzornega odbora bo seznam administrativno ustreznih in neustreznih vlog objavljen na uradni spletni strani programa www.ita-slo.eu, kakor tudi na spletni strani Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Administrativno ustrezne in upravičene vloge bodo nato ocenjene glede na kakovost projekta in v skladu z merili za izbor. Pri ocenjevanju sodelujejo člani čezmejnih skupin strokovnjakov in člani Skupnega tehničnega sekretariata Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013.

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo