nws_slohello
Novice


nws_slohello

12.10.2009 Priloga 12 - Veliko podjetje

Glede na veliko število vprašanj v zvezi z »Izjavo o velikosti subjekta v skladu z definicijo Skupnosti o mikro, majhnih in srednje velikih podjetjih – samo za italijanske subjekte, ki se ukvarjajo s podjetniško dejavnostjo (Priloga 12 javnega razpisa št. 2/2009), Skupni tehnični sekretariat podaja naslednje pojasnilo:
Vsebino zgoraj omenjene izjave določa “T.U. in materia di documentazione amministrativa” (D.P.R. z dne 20. decembra 2000, št. 445 in nadaljnje spremembe in dopolnitve, posebej 1. in 38. člen) in ne more biti vnaprej definirana za vse subjekte, saj mora biti prilagojena posameznemu primeru.

Veliko podjetje, ki se ne uvršča v nobeno kategorijo, v skladu z definicijo Skupnosti o mikro, malih in srednje velikih podjetjih, lahko priloži posebno izjavo, da so veliko podjetje. K podpisani izjavi je potrebno priložiti kopijo osebnega dokumenta podpisnika (38. člen, D.P.R. z dne 20. decembra 2000, št. 445). Tako velikim podjetjem ni potrebno priložiti Priloge “A” in “B”, ki so predvideni v Prilogi 12.

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo