nws_slohello
Novice


nws_slohello

05.09.2009 Videm, 15. septembra 2009: Tematska delavnica za italijanske vodilne in projektne partnerje na temo državne pomoči in postopkov prvostopenjske kontrole

Organ upravljanja in skupni tehnični sekretariat programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 prirejata tematsko delavnico za italijanske vodilne in projektne partnerje v okviru javnega razpisa za predložitev standardnih projektov št. 02/2009.
Srečanja se bodo udeležili predstavniki programa in strokovnjaki Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine, ki bodo obravnavali tematiki državne pomoči in postopkov prvostopenjske kontrole.
Delavnica se bo odvijala v torek, 15. septembra t.l., ob 13.30 na sedežu Dežele Furlanije Julijske krajine v ulici Via Sabbadini, 31 v Vidmu.

Prenesi vabilo.
Prijavnica .doc .pdf

Udeležba je prosta in brezplačna. Srečanje bo potekalo samo v italijanskem jeziku.

Dodatne informacije o dnevnem redu bodo na razpolago v kratkem na pričujoči spletni strani.

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo