nws_slohello
Novice


nws_slohello

07.09.2009 NUJNO OBVESTILO:

Prejeli smo precejšnje število vprašanj s strani prijaviteljev projektov o tem, ali morajo projekti, ne glede na njihovo vsebino, izkazovati določeno, vnaprej opredeljeno, finančno strukturo med slovenskimi in italijanskimi partnerji. V zvezi s tem sporočamo:
- da razdelitev finančnih deležev med slovenskimi in italijanskimi partnerji v projektih NE sodi med merila za izbor projektov;
- da je razporeditev sredstev znotraj posameznih projektov stvar dogovarjanja med partnerji v posameznem projektu in
- da izbor projektov poteka na podlagi sprejetih razpisnih pogojev in po postopkih, kot jih določajo Operativni program, dokumenti za njegovo izvajanje in Poslovnik Nadzornega odbora.

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo