nws_slohello
Novice


nws_slohello

04.09.2009 Informativna delavnica o državnih pomočeh in prvostopenjski kontroli

V torek 15. septembra – Skupni tehnični sekretariat Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 organizira delavnico namenjeno predvsem italijanskim vodilnim in projektnim partnerjem, ki bodo pripravili projektne predloge v okviru Javnega razpisa za predložitev standardnih projektov št. 02/2009. Delavnica bo potekala med 13.30 in 18.00 uro, v Avditoriju na sedežu Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine, ulica Sabbadini 31 v Vidmu.

Poleg predstavnikov programa bodo na delavnici sodelovali tudi strokovnjaki Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine s področja državnih pomoči in prvostopenjske kontrole.

Zaradi organizacije je prijava na delavnico obvezna, in sicer do 10. septembra 2009. Priloženo prijavnico pošljite na elektronski naslov info.itaslo@regione.fvg.it. Potrditev boste prejeli na kontaktni e-naslov, ki ste ga navedli v prijavnici.

Z namenom zagotovitve natančnejših in specifičnih informacij na področju državnih pomoči in poročanja o izdatkih, vas Skupni tehnični sekretariat poziva, da predhodno, do 13. septembra 2009, posredujete vprašanja na elektronski naslov info.itaslo@regione.fvg.it . Odgovori na vprašanja bodo kot primeri predstavljeni na delavnici.

Vabilo
Prijavnica .pdf
Prijavnica .doc

Delavnica je brezplačna in bo potekala samo v italijanskem jeziku.

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo