nws_slohello
Novice


nws_slohello

16.08.2009 FAQ

FAQ picture

Na voljo so Frequently Asked Question (FAQ) oziroma najbolj pogosto zastavljena vprašanja vodilnih partnerjev in projektnih partnerjev ter odgovori na vprašanja pripravljeni s strani Skupnega tehničnega sekretariata (STS), povezani z Javnim razpisom za predložitev standardnih projektov št. 02/2009 in Javnim razpisom za predložitev strateških projektov št. 01/2009 – Poziv v okviru druge stopnje postopka.

Na sledeči povezavi del FAQ so dostopna posodobljena FAQ.

Za dodatna vprašanja ali pojasnila posredujte STS sporočilo na e-naslov:
ali na slovensko info točko programa: .

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo