nws_slohello
Novice


nws_slohello

23.07.2009 Portorož, 14. 7. 2009

Portorož, 14. 7. 2009 – Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, v okviru katere je organizirana Info točka Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija za programsko obdobje 2007-2013, je v sodelovanju z Organom upravljanja in Skupnim tehničnim sekretariatom iz Italije dne 14. 7. 2009 v Portorožu organizirala informativni dan, namenjen predstavitvi dveh javnih razpisov v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija za programsko obdobje 2007-2013.

Portorož 14.7.2009 picture

Oba predstavljena javna razpisa Javni razpis za predložitev strateških projektov in Javni razpis za predložitev standardnih projektov sta bila objavljena v Uradnem listu RS dne 3. julija 2009.
Rok za oddajo vlog za prijavo na Javni razpis za predložitev strateških projektov št. 1/2009 v okviru druge stopnje postopka, v okviru katerega je razpisanih 40 mio EUR, je 10. september 2009.
Rok za oddajo vlog za prijavo na Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 2/2009, v okviru katerega je razpisanih 60 mio EUR, je 15. oktober 2009.

Informativnega dne, ki je potekal v dveh delih (dopoldanski je bil namenjen tistim, ki so povabljeni v 2. stopnjo razpisa za strateške projekte – v drugo stopnjo se je uvrstilo 86 projektnih predlogov, popoldanski del pa je bil namenjen vsem zainteresiranim, ki želijo kandidirati na razpis za standardne projekte), se je udeležilo več kot 250 udeležencev, pretežno iz slovenskega programskega območja.

V uvodnih nagovorih so predstavnik občine Piran Igor Maher, predstavnik Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko Dimitrij Pur in predstavnica Organa upravljanja Laura Comelli pozdravili veliko zanimanje za sodelovanje v čezmejnih programih, s pomočjo katerih so se že oblikovala številna partnerstva, ki prispevajo k skupnemu sožitju obmejnega prebivalstva.

Predstavniki Skupnega tehničnega sekretariata, ki deluje pri Organu upravljanja v Trstu in je sestavljen tako iz slovenskih kot italijanskih predstavnikov, so podrobno predstavili razpisno dokumentacijo, opozorili na posamezne razpisne pogoje, obrazložili Prijavnico in opis stroškovnega načrta, predstavnica Ministrstva RS za finance pa je podala splošno informacijo o državnih pomočeh.

download ppt slides

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo