nws_slohello
Novice


nws_slohello

15.06.2009 Splošne informacije o izvajanju programa: pomembni okvirni datumi

7th MC - picture

11. junija 2009 je v Mestrah potekala 7. seja Nadzornega odbora programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013. Člani/ce Nadzornega odbora so odobrili prednostno lestvico Predlogov projektnih idej strateških projektov v okviru javnega razpisa št. 1/2008. Izmed 92 vlog (prva stopnja javnega razpisa) je 86 vlog prejelo več kot minimalno število točk zahtevano v javnem razpisu (50 točk od 100 točk) v okviru kakovostne ocene, ki so jo opravili člani/ce Skupnega tehničnega sekretariata v sodelovanju s čezmejno delovno skupino ocenjevalcev. Prednostna lestvica Predlogov projektnih idej, z navedbo izbranih za sodelovanje v drugi stopnji in navedbo zavrnjenih/zavrženih, bo objavljena 25. junija na spletni strani v delu »javni razpisi«.

1. julija 2009 bo v Uradnem listu Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine in 3. julija 2009 v Uradnem listu Republike Slovenije, objavljeno povabilo za predložitev strateških projektnih predlogov v okviru druge stopnje javnega razpisa za strateške projekte št. 01/2009 in javni razpis za predložitev standardnih projektnih predlogov št. 02/2009..
Rok za oddajo projektnih predlogov v okviru druge stopnje javnega razpisa za strateške projekte št. 01/2009 bo v začetku meseca septembra 2009, medtem ko bo rok za oddajo projektnih predlogov za standardne projekte št. 02/2009 v sredini meseca oktobra 2009.

Potencialnim upravičencem bo v času priprave projektnih predlogov za dodatne informacije na razpolago Organ upravljanja v sodelovanju s Skupnim tehničnim sekretariatom in slovensko info točko. V mesecu juliju bodo organizirane tudi informativne delavnice na upravičenem območju programa.

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo