nws_slohello
Novice


nws_slohello

18.05.2009 Informacije za prijavitelje

11.05.09 Preparatory meetings

Kot je že bilo objavljeno na spletni strani v delu “Izvajanje projekta”, so Predlogi projektnih idej, ki so prispeli v okviru Javnega razpisa za oddajo predlogov strateških projektov št. 1/2008 in izpolnjujejo pogoje formalne administrativne ustreznosti in upravičenosti, v postopku ocenjevanja kakovosti vlog. Ocenjevanje kakovosti vlog izvaja Skupni tehnični sekretariat v sodelovanju s čezmejnimi delovnimi skupinami ocenjevalcev v skladu z določili Operativnega programa, navedenega javnega razpisa in Priročnika za ocenjevanje strateških in standardnih projektov, ki ga je v dogovoru s partnerji pred kratkim dokončno potrdil Nadzorni odbor Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013. S tem so bile odpravljene težave, ki so povzročile zamudo pri izvajanju programa. Postopek ocenjevanja kakovosti vlog se bo predvidoma zaključil do naslednjega zasedanja Nadzornega odbora programa. Seja Nadzornega odbora programa je predvidena za 10. in 11. junij 2009, na kateri bo obravnavana prednostna lestvica Predlogov projektnih idej, ki bodo lahko sodelovali v drugi stopnji postopka. Poleg povabila za predložitev popolne prijavne dokumentacije (druga stopnja javnega razpisa za strateške projekte), bo razprava tekla tudi o javnem razpisu za standardne projekte, katerega postopek se bo predvidoma zaključil do konca letošnjega leta.

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo