nws_slohello
Novice


nws_slohello

23.02.2009 Program čezmejnega sodelovanje Slovenija-Italija 2007-2013. Javni razpis za oddajo Predlogov strateških projektov – št. 1/2008

Seznam Predlogov strateških projektov po zaključenem preverjanju formalne adminsitrativne ustreznosti in upravičenosti.

Upravičeni Predlogi strateških projektov bodo v nadaljevanju kakovostno ocenjeni (prva stopnja postopka izbora – 9. točka javnega razpisa).

Seznam PPI

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo